top of page

Gezins- en/of ouderbegeleiding

Hey,

Zitten jullie als gezin met bepaalde uitdagingen of zijn er regelmatig conflicten thuis ? Hebben jullie een moeilijke periode doorgemaakt vanwege persoonlijke omstandigheden, ziekte, overlijden, scheiding en heeft dit een impact gehad op het welzijn van de kinderen en hoe jullie met elkaar als gezin omgaan. Zouden jullie hier graag als gezin of als ouders hulp bij krijgen, dan ga ik graag samen met jullie op weg.

 

In een eerste gesprek bepalen we samen op welke manier het verdere traject zal verlopen. Er kan beslist worden om telkens met het hele gezin samen te komen, of eerder om ook iedereen af en toe apart en dan weer samen te zien. Dit is afhankelijk van jullie vraag en de struggels waar jullie als gezin mee te maken hebben gekregen. 

Image by sofatutor

Hey ouder,

Deze leeftijdsfase brengt een aantal extra uitdagingen met zich mee.

 

Als ouder word je geconfronteerd met tieners die opgroeien in een digitale wereld en een prestatiegerichte maatschappij. Het is begrijpelijk dat ook jij als ouder soms het bos door de bomen niet meer ziet door torenhoge stress en tegenslagen, die ook jou serieus uit balans kunnen brengen en de band met jouw tiener op de helling kunnen zetten.

 

Ook voor jou zou ik graag een houvast willen zijn, als je dat even nodig hebt en samen zoeken naar wat jij graag anders wil. Waar jij bezorgd over bent bij jouw zoon of dochter.

Op welke manier jij de verbinding met jouw zoon of dochter wil behouden, ook als het even moeilijk loopt en zij een heel ander pad voor ogen hebben. Je bent bovendien ook welkom als jouw tiener zelf geen hulp wil.

Praktisch

Een consultatie bedraagt 85 euro.

Vraag na bij jouw ziekenfonds voor een gedeeltelijke terugbetaling hiervan. 
Als geconventioneerd psycholoog kunnen sommige cliënten (t.e.m. 24 jaar) gratis komen voor een
bepaald aantal gesprekken.

Consultaties dienen steeds 48 uur en twee werkdagen van tevoren geannuleerd te worden. Zoniet
kan het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

bottom of page