top of page

Over Mij

Deel 2 3house Low Res (30 of 128).jpg

Ik ben werkzaam als klinisch psychologe sinds 2011. Ik heb in de daaropvolgende jaren ervaring opgedaan met verschillende leeftijdsgroepen, diverse problematieken en uiteenlopende contexten, gaande van de bijzondere jeugdzorg tot een private residentiële voorziening voor verslavingsproblemen. Dit heeft mij gebracht tot de expertise en kennis die ik momenteel bezit. Ondertussen ben ik ook geruime tijd aan de slag als zelfstandig psycholoog, zodat ik mijn werk kan vormgeven op een manier waarop ik het liefste werk en die volledig in lijn is met waarin ik geloof en de beste kwalitatieve zorg kan bieden. Dit is voor mij de enige manier waarop ik met passie mijn job kan blijven beoefenen en ik blijf mijzelf dan ook continu uitdagen, om te verbeteren. 

 

Dat is waarom ik mij steeds meer ben gaan toespitsen op een doelgroep, waar het meest mijn passie en mijn hart ligt, zijnde de tienerjaren t.e.m. de prille volwassenheid. Met deze doelgroep ga ik zowel individueel als in groep (dramatherapiegroep) aan de slag. Maar ik ben ook steeds meer gaan geloven in het versterken van ouders, zodat zij zelf de best mogelijke context kunnen scheppen, waarbinnen deze tieners en jongvolwassenen de meeste kansen krijgen om op gezonde manier verder te ontwikkelen. Van daaruit zijn ook ouders heel welkom bij mij in de praktijk en zal er ook op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid zijn om via een online traject een aantal vaardigheden aan te leren om hun opgroeiende tieners zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit aanbod is momenteel nog in volle ontwikkeling.

spelkamer.jpg

Fysiek kan je mij meestal terugvinden bij 3House, een groepspraktijk gelegen in hartje Antwerpen. Deze praktijk heb ik mee opgericht in 2021 met 2 collega's, Inneke Thyssen en Paulina Koeman. Ik werk er in een heel fijn team, allen met eigen expertise, eigen stijl en medium om ons uit te drukken. We gebruiken er taal, spel, beweging, beeld, muziek, theater, hout enz.

 

3House is tot stand gekomen vanuit het idee dat we meer willen en kunnen doen dan therapie geven. We willen er ook een context scheppen, die tegengewicht kan bieden voor de prestatiegerichte maatschappij en de ratrace waar we vaak bewust en onbewust in terecht komen. Het is een ontmoetingsplek waar je kan komen experimenteren, smossen, groeien en knoeien. Stress, eenzaamheid en hulpeloosheid zijn 3 factoren die bijdragen aan heel wat ziektes en mentale problemen. Hierop willen wij vanuit 3House een antwoord bieden, door meer in te zetten op verbinding, zelfsturing en een meer mindful leven. De ideeën hier zijn  nog in volle ontwikkeling. Rome werd ook niet op één dag gebouwd. 

Opleiding

2024 

Postgraduaat ABFT
KU Leuven

Start met opleiding Attachment Based Family Therapy (ABFT). Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een kortdurende, systeemtherapeutische interventie waarin jongeren en hun ouders een verbindend traject doorlopen om samen sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen.

22 September 2022
 

Inspiratiedag rond 'Samenwerken met ouders van zorgmijdendende & geïsoleerde (jong)volwassen kinderen'.

2020

Brainspotting - Fase 1

De Educatieve Academie

Brainspotting Fase 1 - Een krachtige therapeutische methode die werkt door de onderliggende neurofysiologische bronnen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, stress gerelateerde – en andere complexe symptomen te identificeren, te verwerken en uiteindelijk los te laten.

www.brainspotting.be

2016 - 2020

Postgraduaat Integratieve Psychotherapie Jeugd en Context

Universiteit Antwerpen (UA)

Deze vierjarige postgraduaat is een integratieve opleiding. Kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische behandelwijzen vanuit de 4 hoofdstromingen (vooral de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, de cognitieve gedragstherapie en in mindere mate de psychoanalytische therapie en de systeemtherapie) worden aangeboden.

Lidmaatschap

Lid van de Psychologencommissie

Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Lid van de Psychologenkring Antwerpen Centrum (PAC)

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht - Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

bottom of page